Woonopgave versus woonbehoefte: Visie Lamberink - Rabobank & gemeenten

16 augustus 2023

Woonopgave en woonbehoefte zijn twee termen die vaak door elkaar gebruikt worden, maar die verschillende betekenissen hebben.

De woonopgave verwijst naar de hoeveelheid woningen die nodig zijn om te voldoen aan de vraag naar woningen. De woonbehoefte gaat over de specifieke wensen en behoeften van mensen als het gaat om hun woonsituatie. Vanuit Lamberink Makelaars en Rabobank is er de gezamenlijke ambitie om bij te dragen aan een kwalitatieve en toegankelijke woningmarkt in de regio Groningen en Drenthe, waar vraaggericht ontwikkelen de norm is en de woonconsument wordt gehoord. De woonopgave in genoemde twee provincies is een complexe uitdaging! Hoe kunnen wij als Rabobank en Lamberink Makelaars samen hierin versterken, versnellen of verbinden? Wij denken dat we door samen te werken, wij een goede en waardevolle gesprekspartner kunnen zijn voor de gemeenten in onze regio. Dit willen we de komende maanden gaan toetsen door met de gemeenten in gesprek te gaan. Hierbij willen we de behoefte pijlen aan de hand van een vijftal onderwerpen; betaalbaarheid, tijdelijkheid, toekomstbestendigheid, alternatieve woonvormen en woontafels!

Nieuwsgiering of als gemeente al direct interesse voor een gesprek? Neem dan gerust contact op!

 

Arjan Lamberink, directeur Lamberink Nieuwbouwmakelaars.

M: 06 12 796 848  E: a.lamberink@lamberink.nl

Jan de Vries, Teamlid Wonen / Financieel Advies Rabobank

M: 06-19 299 970 E: jan.de.vries@rabobank.nl

Downloads


Download