Makelaars: 'Thuiswerken vertraagt nieuwbouw'

13 oktober 2020

De coronacrisis zorgt er in de gemeente Groningen niet voor dat de krapte op de woningmarkt afneemt. Sterker nog: de krapte verergert mogelijk juist doordat nieuwbouwprojecten langzamer van de grond komen.

Het is waar Arjan Lamberink voor waarschuwt. Hij is directeur Nieuwbouw van Lamberink Makelaars, een kantoor dat in Groningen en Drenthe actief is.

Stroperige processen
Gevraagd naar de invloed van corona op de woningmarkt geeft hij aan dat de nieuwbouw stagneert. 

'Je ziet dat processen bij gemeenten voor nieuwbouwprojecten stroperiger worden. De ontwikkeling van nieuwe wijken of plannen binnen de huidige stadsgrenzen duren langer en de termijnen voor het verlenen van vergunningen nemen toe.'

En hoewel Lamberink de gemeente Groningen slagvaardig noemt als het gaat om nieuwbouw van woningen, ziet hij het ook in Groningen trager gaan.

Nauwelijks fysieke overleggen
Hij is niet de enige die het opmerkt. Sjirk de Jong, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in Groningen, herkent dit beeld.

'Vanwege de coronacrisis is er geen ambtenaar meer op het gemeentehuis. Er zijn nauwelijks fysieke overleggen tussen gemeenten en ontwikkelaars. Nieuwe plannen komen daardoor mondjesmaat van de grond, terwijl we daar wel om staan te springen.'

Doordat in de gemeente veel wordt thuisgewerkt zijn er, zoals overal, veel digitale vergaderingen via Zoom en Teams.

'Voor eventjes werkt dat wel', zegt De Jong. 'Maar het maakt het lastig om goed te functioneren en daarmee om nieuwe initiatieven voor nieuwbouw van de grond te krijgen.' Volgens De Jong geldt dat ook voor het verstrekken van bouwvergunningen.

Lamberink beaamt dat. 'Door de RIVM-richtlijnen is het moeilijk om met gemeenten aan tafel te komen. En dat terwijl de urgentie om nieuwbouw uit de grond te stampen groter is dan ooit.'

Hij benadrukt overigens dat dit geen verwijt richting gemeenten is, maar een constatering.

Bestemmingsplan van invloed
Een constatering waar de gemeente Groningen zich maar zeer gedeeltelijk in herkent. 'Als het gaat om initiatieven waarbij het bestemmingsplan niet hoeft te worden aangepast dan gaat het goed', legt Rene Asschert, projectleider Wonen van de gemeente Groningen, uit. 'Dan verlenen we vergunningen binnen de gestelde termijnen.'

Ook als het gaat om grootschalige plannen waarbij op dit moment nog geen bestemmingsplan is voor woningbouw, zoals bij de plannen voor het Suikerunie-terrein of de Stadshavens bij het Eemskanaal, ziet Asschert weinig vertraging.

'Dat zijn sowieso langdurige procedures. Doordat je bijvoorbeeld ook de buurt erbij wil betrekken kost dat tijd. Je moet daarvoor de volledige procedures door om tot een bestemmingsplan te komen. Daar heeft corona niet veel invloed op.'

Waar de gemeente wel vertraging ziet zijn projecten, waarbij de bouwplannen van een initiatiefnemer niet in het bestemmingsplan passen. Bijvoorbeeld als er volgens het bestemmingsplan woningen tot tien meter hoog mogen worden gebouwd, en de projectontwikkelaar twintig meter de hoogte in wil.

Soepeler
'Bij dit soort plannen moet je als gemeente een oordeel vormen. Daar is dan overleg met stedenbouwkundigen voor nodig, of economen. Meerdere mensen moeten daar wat van vinden, en het college en soms zelfs de raad moet tot een oordeel komen.'

Volgens Asschert zijn in zulke situaties fysieke overleggen makkelijker, omdat het uitwisselen van argumenten voor en tegen soepeler gaat. 'Dat gaat nu wel langzamer dan je zou willen. Maar ik heb niet de indruk dat plannen er enorm door in de knel komen. We hebben in de stad sowieso te maken met een enorme druk op de woningmarkt.'


Meer aanbod
Zowel Lamberink als De Jong ziet de laatste tijd een toename van het aantal mensen dat hun huis te koop zet.

'Veel woningeigenaren zien dit als het juiste moment om te verkopen, om eventuele prijsdalingen en een slechtere verkoopbaarheid voor te zijn', aldus een eigen rapport van Lamberink Makelaars. Dit met het oog op de eventuele economische gevolgen van de coronacrisis.

Maar volgens De Jong betekent dit niet direct dat er extra lucht is op de woningmarkt. 'Want er komt in zo'n geval ook gewoon weer een nieuwe zoeker bij.'

Bron
RTV NOORD: https://bit.ly/33Qw3KS